Klimaatbomen

Klimaatverandering, broeikaseffect, opwarming van de aarde, weersveranderingen : de gevolgen voor de biodiversiteit, gezondheid, economie enz. zijn niet gering en belangen ons allen aan.

Bomen helpen ons in de strijd tegen de klimaatopwarming. Ze halen CO2 uit de lucht en zetten die om in zuurstof. Het bladerdek zorgt voor schaduw en de verdamping via de bladeren heeft een afkoelend effect.

Lieven Van Hauwaert Boomkwekerijen heeft een aantal boomsoorten geselecteerd die goed bestand zijn tegen hitte en droogte, schadelijke organismen, bodemverontreiniging en dergelijke meer.

Bovendien zijn ze goed aangepast aan stedelijk- en industriegebied. Zo kunnen op termijn kosten en problemen qua watergift, verzorging enz. aanzienlijk vermeden of verminderd worden.

Een greep uit deze lijst : specifieke cultivars van esdoorn, berk, haagbeuk, doorn, valse Christusdoorn, ijzerhout, eik, zelkova.